Plan pracy świetlicy wiejskiej

Pobierz

09 Witaj szkoło!. Spiszcie ją na papierze.Plan Pracy - Lipiec - Sierpień 2020 r. Maksymalna ilość osób, która jednocześnie może przebywać w świetlicy to 6 osób.. Regulaminy obwiązujące w bibliotece szkolnej.. Godziny otwarcia.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejPLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA .. organizacja pracy świetlicy , przypomnienie regulaminu świetlicy, stołówki.. mgr Małgorzata SMORCZEWSKA.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.W świetlicy wiejskiej w Suchej Woli, którą wzięło pod opiekę Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej zaplanowano zajęcia na każdy dzień tygodnia.. 10.30 - 11.30 11.30 - 12.30Planu pracy Świetlicy Wiejskiej w Lotyniu na miesiąc sierpień 2020 Od 3-14 sierpnia- świetlica zamknięta - urlop instruktora.Plan pracy Świetlicy Wiejskiej "Zapiecek" w Samsiecznie - wykonywanie upominków z okazji Dnia Kobiet dla pań pracujących w szkole - obchody Świetlicowego Dnia Kobiet - 7 marca prezentacja prac rzeźbiarskich w Świetlicy w Teresinie pt.: "Moje zainteresowania" - udział w Gminnej Imprezie Środowiskowej "Kobieta z Pasją .PLAN PRACY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRABOWIE Poniedziałek - 12.00 - 20.00 Wtorek - 10.00 - 13.00 DK, 13.15 - 18.15 Środa - 12.00 - 20.00 Czwartek - 12.00 - 20.00 Piątek - 12.00 - 20.00 Oprócz stałych zajęć odbywających się w Świetlicy zapraszamy również na rozgrywki sportowe w ping- ponga , darta elektrycznego oraz piłkarzyki..

Plan pracy świetlicy.

Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.. Archiwum świetlica.. Obiekt zaprojektowany w .Decydując się na taki model pracy, zalecane jest zwrócić szczególną uwagę na sporządzenie planu pracy z dzieckiem w oparciu o diagnozę potrzeb i deficytów, prowadzenie zajęć animacyjnych, socjoterapeutycznych, opiekuńczych, dożywania, pomocy w nauce oraz zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i pasji.PLAN PRACY.. Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP /02/P 2.10.). Zaprojektowany budynek świetlicy wiejskiej to obiekt wolnostojący, parterowy- jednokondygnacyjny, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.Projekt świetlicy wiejskiej MS0609.. - Integracja zespołu.. Trzeci krok - PLAN DZIAŁANIA.. Biblioteka Godziny otwarcia: wtorek i czwartek godz. 16.00 - 19.00 2.. - Poznanie praw i obowiązków świetliczanina..

Regulamin pracy świetlicy.

Jak przygotować program pracy dla wiejskiej świetlicy?. Regulamin CMI; Z życia biblioteki; Aktualności.. Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.3 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach.. Świetlica w Janczewie jest formą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży finansowaną przez Urząd Gminy w Santoku z funduszy profilaktycznych.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP /05/P 2.10.). 01.09.2004 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005.. Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.12.). - Zapoznanie z regulaminem świetlicy.. 22 stycznia (wtorek) - Zajęcia od godz. 9.00 do 13.00 ,,Sport to zdrowie -każdy ci to powie"- piesza wycieczka po okolicy oraz sporty zimowe ( w .data..

Organizacja pracy świetlicy.

Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. 2.plan pracy Świetlicy szkolnej na miesiĄc wrzesieŃ 2015 r. hasŁo miesiĄca: "powrÓt do szkoŁy" hasŁo tygodnia "witaj szkoŁo" "poznajemy teren szkoŁy" "bezpieczna droga do szkoŁy" "zŁota polska jesieŃ" data 1-4 września 2015 r. 7-11 września 2015 r. 14-18 września 2015 r. 21-25 września 2015 r. zajĘcia .2.9.). 20.01.2016 r. ŚrodaROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Na podstawie odkrytych potrzeb przygotujcie propozycję całorocznego programu pracy naszej świetlicy dla różnych grup wiekowych i zawodowych.. 02.09.2004 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.Wystawa prac dziecięcych "Upominki".. Pomiędzy zajęciami, w czasie trwania i na zakończenie będzie prowadzona dezynfekcja powierzchni i przedmiotów.Gry i zabawy świetlicowe (bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe).. Dzień dzieckaŚwietlica wiejska Plan pracy świetlicy wiejskiej w Janczewie 1..

w Świetlicy wiejskiej w kŁodawie.

Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.12.). Omówienie dziennegoŚwietlica szkolna.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.Zobacz pracę na temat Świetlica wiejska jej funkcje opiekuńczo-wychowawcze na podstawie świetlicy w XYZ.. WRZESIEŃ.. Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych na podstawie programu "Spójrz inaczej" grupa A. Aktualności szkolne; Uroczystości i imprezy 2021/2022.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Osoby starsze korzystają z zajęć komputerowych, dzieci rozwijają zainteresowania informatyczne i artystyczne - nauka szycia, haftowania, rzeźbienia, gotowania.Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy;PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. poniedziałek.. 18 stycznia (piątek) - Zajęcia od godz. 17.00 do 21.00 Gry świetlicowe dla młodzieży i dorosłych.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Nazwa projektu lub programu:Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie, Fundacja "Żyć Zgodnie" im.. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Wszystkie zajęcia odbywać się będą z przestrzeganiem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zachowując odpowiednie odległości.. NAUCZYCIELA ŚWIETLICY.. Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych na podstawie programu "Spójrz inaczej" grupa B. Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych na podstawie programu "Spójrz inaczej" grupa C.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. -Rozmowy na temat poszanowania sprz ętu w świetlicy, gier , zabawek.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY.. Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.2 Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach.. Poznajemy wyposażenie sali.. Wydarzenia-świetlica-2021-2022.. - od pomysłu do źródła finansowania.. Nazwa projektu lub programu:2.9.). Karta zgłoszenia ucznia.. Nowoczesna forma i materiały obiektu pozwala na zachowanie spójności z otoczeniem i stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej.. ferie zimowe 2020r.. Gry i zabawy integrujące grupę np.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/2015 I.. Regulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Z życia świetlicy; Biblioteka szkolna.. OPRACOWAŁA.. Wydarzenia biblioteka 2021-2022.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt