Kurs prawo autorskie uł odpowiedzi

Pobierz

Informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia.. Dodatkowe informacje · W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu "Prawo autorskie" (informacje dot.. obowiązkuKurs przybliża tematykę związaną z prawem autorskim.. Kurs stworzony razem z radcą prawnym - Wojciechem Wawrzakiem.. Zarządzenie nr 79 Rektora UŁ z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 55 Rektora UŁ z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów na WPiA UŁ.Z prawem tym powiązane jest kolejne autorskie prawo osobiste — prawo oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.. Dodatkowe informacje W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu "Prawo autorskie" (informacje dot.. obowiązku odbycia e-kursu, klucza dostępu do e-kursu itp.) należy kontaktować się z dziekanatem.. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi studenci powinni rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.. C Wydział .. Ma formę wideo-rozmowy, podzielonej na 5 części: Wizerunek, Prawo autorskie, Zawieranie umów, RODO, Podatki i rozliczenia.. Dodatkowe informacje W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu "Prawo autorskie" (informacje dot.. Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2020 ..

Prawo autorskie w Europie.

Prawa autorskie to ważne zagadnienie dla całej społeczności YouTube.. dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, rozpoczynających studia od pierwszego semestru studiów 1 października 2019 r. (podstawa prawna: Zarządzenie Rektora UŁ nr 68 z dnia 06.04.2016 r.Odpowiedzi udzielili natomiast krajowi eksperci ds. praw autorskich z 28 państw członkowskich UE.. Uprzejmie informujemy, iż na uczelnianej platformie e- lerningowej zostały umieszczone e-kursy dla przedmiotu "Prawo autorskie" oraz "Szkolenie BHP" Ukończenie e-kursu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w pierwszym semestrze nauki.Informujemy, że na platformie e-Campus UŁ w dniu 03.02.2017 roku zostanie uruchomiony kurs e-learningowy dla studentów "Prawo autorskie 2016".Szkolenie z przedmiotu "Prawo autorskie" w UŁ.. Bolesław Prus napisał Lalkę ponad 100 lat temu, ale nadal każdy ma obowiązek podpisania tego utworu jego imieniem i nazwiskiem (a właściwie to przyjętym przez niego już na .Kurs przygotowany jest tak, aby na jego podstawie w ciągu 15 godzin (6 wykładów i test kończący zajęcia) można było zrealizować podstawowe zagadnienia, znajdujące się w programach nauczania przedmiotu "Własność intelektualna" na polskich uczelniach.Aby zaliczyć e-kurs "Prawo autorskie" w Uniwersytecie Łódzkim należy: otworzyć stronę WWW zalogować się na platformie eCampus UŁ; wejść do e-kursu Prawo autorskie 2020 i zarejestrować się, używając klucza dostępu; zapoznać się z umieszczonymi w e-kursie materiałamiStudentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21 informujemy, że na platformie e-Campus UŁ jest dostępne szkolenie z Przysposobienia Bibliotecznego 2020 / Library Training 2020..

Prawo autorskie w Polsce.

Po zapoznaniu się z umieszczonymi w kursie materiałami szkoleniowymi należy rozwiązać test, który jest podstawą zaliczenia przedmiotu.Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą Ci zarządzać swoimi prawami w YouTube .Nazwa Wydziału Kurs Klucz dostępu do kursu Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Prawo autorskie 2019 BO49 Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.. Odpowiedzi dotyczące prawodawstwa każdego z państw dostępne są zarówno w języku danego państwa jak i w języku angielskim.. Informacje o szkoleniu Prawo Autorskie_2020-2021 - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁPrawo jazdy bez problemów.. Muzyka, film, fotografia.". Szczegółowe informacje.. Dodatkowe informacje W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu "Prawo autorskie" (informacje dot..

WsteczKurs prawa autorskie.

Ten stan rzeczy rodzi pytania o podstawową strukturę oraz jej charakter prawny.Po zakupie kursu, możesz z niego korzystać tutaj.. Prawo autorskie 2020 Kurs Prawo autorskie jest przeznaczony do samokształcenia dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego.. obowiązkuE-kurs jest przeznaczony do samokształcenia.. Skuteczna nauka na wszystkie kategorie prawa jazdy.. obowiązkuZgodnie z polską ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.Prawo autorskie działa automatycznie - ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.Nazwa Wydziału Kurs Klucz dostępu do kursu Wydział Filologiczny Prawo autorskie 2016 FL15 Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.. 25 kwietnia 2014 roku, w przeddzień Światowego Dnia Własności Intelektualnej - godzina 9:30 Aud.. Uczestnicy poznają definicje takie jak: utwór, utwór zależny, utwór współautorski, utwór pracowniczy, twórca.Prawa autorskie w YouTube.. Wszystkie rozdziały są podzielone na kilka filmów i każdy z nich ma oznaczone rozdziały.Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową "Multimedia w prawie autorskim..

Kursy i testy na prawo jazdy.

Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu .Prawo autorskie dla studentów W kursie "Prawo autorskie dla studentów" zostaną omówione wybrane aspekty prawa autorskiego przydatne zarówno studentom studiów zaocznych, jak i stacjonarnych, którzy w procesie uczenia wykorzystują liczne źródła internetowe na co dzień.Plik TEST PYTANIA ODPOWIEDZI.doc na koncie użytkownika admar1 • folder TESTY- EGZAMIN - BHP • Data dodania: 15 lis 2011- nienaruszalność treści i formy Autorskie prawa majątkowe, to: - wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu, - prawo do rozporządzania utworem na wszystkich tzw. polach eksploatacji (wg art. 50 ustawy takie "pola" to: utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub .Nazwa Wydziału Kurs Klucz dostępu do kursu Wydział Nauk o Wychowaniu Prawo autorskie 2020 NW74 Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ.. W formie krótkich i przystępnych pigułek wiedzy została omówiona historia kształtowania się prawa autorskiego.. Dodatkowe informacje · w sprawach organizacyjnych związanych z realizacją e-kursu "Prawo autorskie" (informacje dot.. "Prawo autorskie" Przepisy regulujące: uchwała nr 449 Senatu UŁ z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim (ze zm.) - § 13 oraz zarządzenie nr 68 Rektora UŁ z dnia 6.04.2016 r. w sprawie zapewnienia jakości prac pisemnych w zakresie procedury antyplagiatowej i ich archiwizacji w .Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia - tak, jak do USOSWeb.. Kodeks drogowy może być łatwy.Szczegółowe informacje o e-kursie są dostępne na platformie eCampus UŁ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt