Wellbutrin charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Leczenie należy kontynuować do czasu wystąpienia progresji choroby lub nietolerowanych objawówCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Białe, okrągłe, wypukłe tabletki drażowane.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ASENTRA, 50 mg, tabletki powlekane ASENTRA, 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WELLBUTRIN XR, 300 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2.. Wellbutrin XR 300 mg SmPC_II01 + II02 + IA04 + II05 + II06 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Aby dowiedzieć się, jak SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka drażowana zawiera 10 mg nicergoliny (Nicergolinum).. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO v. REG_00084292 5.0.. Co znajdziemy w domkumencie?CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Wellbutrin XR, 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Wellbutrin XR, 300 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2..

4.Więcej informacji znajduje się w ulotce oraz w charakterystyce produktu leczniczego.

Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Produkt leczniczy zawiera parafinę.2.. Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka zawiera:1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka 20 mg zawiera enoksaparynę sodową (Enoxaparinum natricum) 20 mg/0,2 ml.. Artykuł pochodzi z serwisu REKLAMA.. 3.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Wellbutrin XR, 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Wellbutrin XR, 300 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy..

Premedykacja i leki profilaktyczne Przed każdym podaniem produktu leczniczego Blitzima należy podać premedykację w postaci lekuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SERMION, 10 mg, tabletki drażowane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 150 mg lub 300 mg bupropionu chlorowodorku.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 150 mg lub 300 mg bupropionu chlorowodorku.. Oddziałuje on z substancjami chemicznymi w mózgu nazywanymi noradrenaliną i dopaminą, których działanie jest związane z depresją.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .Polska Charakterystyka Produktu Leczniczego Comirnaty - szczepionki przeciw COVID-19.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. 1ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku po rozpuszczeniu zgodnie z punktem 6.6.Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku..

A są to:- W przypadku zamiany z produktu leczniczego Toujeo na insulinę glargine 100 jednostek/ml, dawka powinna być zmniejszona (o około 20%), w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii.

1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. a. wytwÓrca substancji biologicznie czynnej oraz wytwÓrca odpowiedzialny(i) za zwolnienie seriiSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Każdy gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas) (co odpowiada 0,5 mg betametazonu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Losec, kapsułki dojelitowe, twarde, 20 mg 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Zaleca się ścisłe kontrolowanie parametrów metabolicznych w okresie zamiany produktu leczniczego oraz przez pierwsze tygodnie stosowania nowego schematu leczenia.Istnieją pewne doświadczenia z podawaniem produktu leczniczego Lucentis jednocześnie z wykonywaniem fotokoagulacji laserowej (patrz punkt 5.1).W przypadku wykonania fotokoagulacji laserowej i podawania leku tego samego dnia, podanie produktu leczniczego Lucentis należy wykonać co najmniej 30 minut po wykonaniu fotokoagulacji laserowej.Produkt leczniczy Blitzima powinien być podawany pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza w miejscu, w którym stale dostępny jest sprzęt i leki niezbędne do prowadzenia resuscytacji (patrz punkt 4.4)..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Brintellix 5 mg tabletki powlekane ... Początkowa, zalecana dawka produktu leczniczego Brintellix wynosi 10 mg wortioksetyny raz na dobęu dorosłych w wieku poniżej 65 lat.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

Z treści ChPL szczepionki Comirnaty wynika, że jedynym przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą w niej zawartą.. Leki obniżające próg drgawkowy, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, tramadol - należy zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu z Wellbutrinem XR, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia drgawek.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda kapsułka zawiera 8 mg laktozy.Charakterystyce Produktu Leczniczego.. Dawkowanie w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem Czas trwania każdego cyklu leczenia wynosi 28 dni, schemat dawkowania przedstawiono w Tabeli 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg linezolidu (Linezolidum).. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Wellbutrin XR jest wskazany w leczeniu dużych epizodów depresji.Wellbutrin XR.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 300 mg chlorowodorku bupropionu.. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Wellbutrin XR jest lekiem do leczenia depresji, przepisanym przez lekarza prowadzącego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt