W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego

Pobierz

W procesie translacji został utworzony łańcuch białka, którego fragment budują następujące aminokwasy: metionina (Met) - lizyna (Lys) - izoleucyna (Ile) - seryna (Ser).. (1 pkt) a) Uzupełnij schemat - odczytaj z fragmentu tabeli kodu genetycznego nazwę kolejnego aminokwasu i wpisz ją w ramce wskazanej strzałką na schemacie:Zadanie 4.. Zadanie 2.2.. Wstaw znak X w odpowiednim polu tabeli.. (1 pkt).. W wyniku alternatywnego składania eksonów może powstać ( tylko jeden rodzaj / wiele rodzajów) mRNA.Na schemacie przedstawiono proces translacji, a poniżej - fragment tabeli kodu genetycznego.. (1 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.. Korzystając z tabeli kodu genetycznego zamieszczonej powyżej, zaznacz nić DNA spośród A-D .Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.. Korzystając z tabeli kodu genetycznego zamieszczonej powyżej, zaznacz nić DNA .Kod genetyczny.. a) Uzupełnij schemat - odczytaj z fragmentu tabeli kodu genetycznego nazwę kolejnego aminokwasu i wpisz ją w ramce wskazanej strzałką na schemacie:W poniższej tabeli przedstawiono przykład mutacji genowej.. Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej .1.. Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego..

W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.

(0-1) Korzystając z tabeli kodu genetycznego, wpisz w zaznaczone pola na schemacie nazwy aminokwasów zakodowanych w przedstawionym fragmencie.. Wyniki swoich badań przedstawili w tabeli.. Zadanie 8.. Jest ich 64 (43).. Następnie zapisz sekwencję odpowiadającego mu DNA.. Polub to zadanie.. Ilustracja przestawia na niebieskim tle skład kodonów, na czerwonym aminokwas, który one kodują.Uzupełnij schemat - zapisz sekwencję nukleotydów na fragmencie nici DNA, który był matrycą do transkrypcji przedstawionego fragmentu mRNA.. Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.W celu wykonaniawhite-box testując aplikację, tester musi znać wewnętrzne działanie kodu.. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.. Zachodzi zarówno w komórkach diploidalnych, jak i haploidalnych.. Bezpośrednio przed podziałem dochodzi do podwojenia ilości DNA.. Polub to zadanie.. Poniżej przedstawiono dwie (A i B) sekwencje nukleotydów w mRNA.. Określ na podstawie fragmentu tabeli kodu genetycznego sekwencję nukleotydów w mRNA który posłużył do syntezy przedstawionego poniżej polipeptydu..

(0-1)W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.

W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.. AUU - Ile AUC - Ile AUA - Ile AUG - Met ACU - Thr ACC - Thr ACA - Thr ACG - Thr AAU - Asn AAC - Asn AAA - Lys AAG - Lys AGU - Ser AGC - Ser AGA - Arg AGG - Arg W procesie translacji został utworzony łańcuch białka, którego fragment budują następujące .. (1 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.. (1 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.Naukowcy zbadali materiał genetyczny pewnego wirusa.. W poniższej tabeli przedstawiono zalety i wady testów białoskrzynkowych.W tabeli przedstawiono kodony kodu genetycznego.. (1 pkt) Podaj, która z kolumn tabeli (A czy B) przedstawia skład chemiczny organizmu roślinnego.. Posługując się przykładem z tabeli kodu genetycznego, uzasadnij, że kod genetyczny jest zdegenerowany.Zadanie 29.. Cechy kodu genetycznego:Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego.. Tester musi zajrzeć do wnętrza kodu źródłowego i dowiedzieć się, która jednostka / fragment kodu zachowuje się nieprawidłowo..

(1 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.

Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli - fragment kodu genetycznego.. Polub to zadanie.. Uzasadnij odpowiedź.. Korzystając z tabeli kodu genetycznego zapisz nić DNANa schemacie przedstawiono proces translacji, a poniżej - fragment tabeli kodu genetycznego.. Wszystkie cechy organizmu zapisane są w cząsteczce DNA za pomocą szyfru składającego się z czterech znaków.. W procesie translacji został utworzony łańcuch białka, którego fragment budują następujące aminokwasy: metionina (Met) - lizyna (Lys) - izoleucyna (Ile) - seryna (Ser).W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów zawartości związków chemicznych dwóch różnych organizmów (roślinnego i zwierzęcego), wyrażone w procentach masy ich ciała.. W procesie translacji został utworzony łańcuch białka, którego fragment budują następujące aminokwasy: metionina (Met) - lizyna (Lys) - izoleucyna (Ile) - seryna (Ser).. A) UUC UAC ACC CCG GAU B) UUU UAU ACG CCC GAC Ustal, czy podane sekwencje (A i B) kodują takie same, czy różne odcinki polipeptydów..

Poniżej przedstawiono fragment tabeli kodu genetycznego.

W kodowanym przez ten gen białku nie zmieniła się po mutacji ani sekwencja aminokwasów, ani też jego funkcja.. Więc taka jest liczba kodonów w kodzie genetycznym organizmu.. Polub to zadanie.. Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.Kod genetyczny ma polaryzację.. Na schemacie przedstawiono proces translacji, a poniżej - fragment tabeli kodu genetycznego.. Degeneracja kodu: Ponieważ istnieje 64 trypletów kodonów i tylko 20 aminokwasów, na włączenie niektórych aminokwasów musi wpływać więcej niż jeden kodon.W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.. Najistotniejszy do zapamiętania jest fakt, że kolejność nukleotydów w kwasie nukleinowym koduje kolejność aminokwasów w białku, a ta z kolei jest odpowiedzialna za budowę i funkcje tychże białek.Proces zamiany sekwencji nukleotydowej na sekwencję aminokwasów określamy mianem ekspresji informacji genetycznej.Życzymy powodzenia!. W procesie translacji został utworzony łańcuch białka, którego fragment budują następujące aminokwasy: metionina (Met) lizyna (Lys) izoleucyna (Ile) seryna .Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.. Umożliwia rekombinację i redukcję materiału genetycznego .. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.Ryc.. MAJ ROK 2009 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony Zadanie 1.. W poniższej tabeli przedstawiono fragment kodu genetycznego.. pokaż wskazówkę » pokaż odpowiedź.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.Korzystając z tabeli kodu genetycznego określ, czy przedstawiony fragment łańcucha DNA jest nicią kodującą, czy matrycową.. Uwaga: Niektóre stwierdzenia mogą być wspólne dla obu podziałów.. Niezachodzący kod: Baza azotowa jest określona tylko przez jeden kodon.. Znaki te powtarzają się w DNA miliardy razy i decydują o budowie i funkcjonowaniu wszystkich organizmów.. Uzasadnij na podstawie podanej informacji, że kod genetyczny jest zdegenerowany.podane w tabeli.. Uzupełnij schemat - odczytaj z fragmentu tabeli kodu genetycznego nazwę kolejnego aminokwasu i wpisz ją w ramce wskazanej strzałką na schemacie.w pokoleniu F2. a) F1 : AaBb (z F1) R: AaBb x AaBb gamety AB Ab aB ab AB AABB AABb AaBB AaBb F2 Ab AABb AAbb AaBb Aabb aB AaBB AaBb aaBB aaBb ab AABb Aabb aaBb aabb b) Genotypy wszystkich osobników o kwiatach purpurowych: AaBB, AaBb, AABB, AABb Zadanie 29.. Zadanie 29.. Pamiętając, że mamy 4 rodzaje zasad azotowych RNA (A, G, C i U), można obliczyć liczbę możliwości powstania takich trójek.. W procesie translacji został utworzony łańcuch białka, którego fragment budują następujące aminokwasy: metionina (Met) - lizyna (Lys) - izoleucyna (Ile) - seryna (Ser)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt