Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

Pobierz

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust.. 2 .- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.Plan rozwoju zawodowego: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2014 Nauczany przedmiot: język angielski.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. - Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. DANE OSOBOWEUmieszczasz na niej swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) oraz tytuł planu, czyli po prostu: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego..

- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego-Nauczyciel stażysta ma 20 dni od momentu rozpoczęcia zajęć na złożenie planu rozwoju do dyrektora.Termin złożenia planu rozwoju zawodowego wg.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel i (Dz. U.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA.. Wykształcenie: filologia angielska-licencjat Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i .. Miejsce pracy: Przedszkole Niepubliczne S. w Katowicach Dyrektor: mgr Opiekun stażu: mgr Data rozpoczęcia stażu: 01.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4. poz. 2215 z późn.zm.). - Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. )Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Zgodnie z §4 pkt 1 i 2 rozporządza w sprawie awansu zawodowego - dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. DANE OSOBOWE 1.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Dyrektor placówki informuje nauczyciela stażystę na piśmie o rozpoczęciu stażu, przyznaje opiekuna stażu oraz zobowiązuje do przedstawienia planu rozwoju w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO..

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.

Wiem, że wiele z Was jest przed rozpoczęciem stażu, inni są w trakcie i to już ostatni Wasz rok, dlatego dzisiaj parę wskazówek dotyczących napisania planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego, natomiast o sprawozdaniu i egzaminie kilka słów w innym dniu.Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego.. Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego Zatwierdzam do realizacji W okresie sta żu od 01.09.2009r do 31.05.2012 data i podpis Dyrektora Szkoły PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Zblewska Szkoła: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w KościerzynieRealizujemy plan rozwoju zawodowego Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy..

OstródaRozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela- pierwsze zadanie do wykonania jakie Cię spotka, to napisać plan rozwoju.

Od Twojej rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego minęły dwa lata (dwa lata stosunku pracy w szkole/przedszkolu/placówce od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu, dokładnie od daty na akcie nadania .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wychowania przedszkolnego).PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. Rozporządzenia MEN z 2018 r. § 3.. - Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 1PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Anna Bieńkowska Placówka oświatowa: Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Złejwsi Małej Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2019 r. - 31.05.2022 r.)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Dodano: 2 września 2021.. 2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa .. Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. 2020 poz. 2200) Prezentacja zawiera stan prawny odbywania stażu, powinnosci i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i przykładowe działania.. MIANOWANEGO DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2011.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowegoZałączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszNiniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. Pod spodem, umieszczasz jeszcze informację o dacie rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz imię i nazwisko Twojego opiekuna stażu.W sierpniu szczęśliwie zdałam egzamin na stopień nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt